IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Krásné prázdniny!!!
Prázdninový provoz kanceláře školy
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Budoucí prvňáci > Zápis do 1. tříd

 

Kliknutím na přiložený odkaz si zobrazíte výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

 

Výsledky zápisu do ZŠ Třebíč, Benešova 585 - zde

 

Zápis do 1. tříd

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 bude probíhat ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2024 

Základní informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ Třebíč, Benešova 585

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Termín zápisu: 12. dubna 2024 (14.00–18.00 hodin), 13. dubna 2024 (8.00–11.00 hodin)

Místo konání: ZŠ Třebíč, Benešova 585

K zápisu si s sebou vezměte tyto dokumenty: vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o svěření dítěte do péče. V případě žádosti o odklad doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře /dětský lékař/ nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce má právo na volbu základní školy dle svého uvážení na základě kritérií. 
V případě naplnění kapacity se bude postupovat dle následujících kritérií:

  1. přednostně budou přijímáni žáci: - s místem trvalého pobytu v obvodu školy, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce).
  2. žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- sourozenci stávajících žáků
- losování

Postup přihlášení: Pro přihlášení klikněte zde

Po 7. 4. 2024 již nebude možnost se registrovat elektronicky a vytisknout přihlášku. Po otevření portálu vyplňte přihlášku k zápisu do 1. třídy. Po správném odeslání vám přijde e-mail s registračním číslem Vašeho dítěte a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. Tuto nejdříve vyplňte, následně vytiskněte, podepište a přineste společně s ostatními dokumenty k zápisu. V případě jakýchkoliv nejasností napište na email: sekretariat@zsbenesova.cz.

 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na informační tabuli před školou a na webových stránkách školy www.zsbenesova.cz. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 24. 4. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělujeme registrační číslo viz. e-mail.

Jestliže budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat školu.