IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ Benešova > O škole

O škole

Charakteristika školy

Vedení školy se snaží obsah i prostor školy neustále zlepšovat a hledat nové cesty pro vytvoření příjemného prostředí pro své žáky.

 

Škola má k dispozici 21 učeben 1. stupně, 8 odborných učeben, 11 učeben 2.stupně, 2 tělocvičny, školní hřiště a pozemek s arboretem, školní jídelnu.

Každý učitel II.stupně má svou odbornou učebnu, ve které má okamžitě k použití množství pomůcek a literatury. Žáci se tedy za učiteli do jejich tříd stěhují.

Na 1.-5. stupni zavádíme prvky Daltonské výuky - výchova k samostatnosti, spolupráci, ohleduplnosti, spolupráci.

Dále zavádíme projekt "Zdravá záda" - cvičení s míči. Do péče o žáky patři i činnost výchovného poradce. Žákům 8. a 9. tříd je každoročně nabízeno psychologické vyšetření struktury osobnosti, zájmů a profesionálního směřování. Je pořádána řada akcí v protidrogové tématice, besedy s lékařem aj.

Věnujeme mimořádnou pozornost žákům s výukovými problémy (dyslexie, dysgrafie aj.), kteří jsou integrováni a v tomto školním roce v 1. - 9. ročníku navštěvují samostatné hodiny českého a cizího jazyka. Ostatní část vyučování probíhá v kmenových třídách. Tato cesta se nám zdá jako nejvýhodnější z hlediska dětí a hodláme v ní pokračovat i nadále.

Všichni žáci 6. a 7. tříd procházejí povinně výukou informatiky ve třech moderních počítačových učebnách.

Výuku českého jazyka, dějepisu, občanské a rodinné výchovy doplňuje žákům 8. a 9. tříd návštěva vybraných filmů v rámci Filmového klubu mladých diváků.

V rámci školního klubu mohou žáci využívat keramickou dílnu.

K získávání informací slouží po celý týden celodenně otevřená školní knihovna s 5000 svazky krásné i odborné literatury, videotékou, časopisy a internetem.

Škola vydává vlastní školní časopis GAGBEN, od roku 2002 zahájilo činnost školní vydavatelství BENE. První kniha se jmenuje Výpravy do neklidných luk. Jedná se o sbírku básní žáků 7.tříd. 

Historie školy 

Základní škola na Benešově, dříve Gagarinově ulici, byla otevřena v srpnu 1978. Vznikla z nutnosti vyřešit problém nárůstu počtu žáků na levém břehu řeky Jihlavy, kde v 70. letech ve čtvrti Nové Dvory začalo vznikat nové sídliště. Škola navázala na historii novodvorské školy, dnes Speciální školy Cyrilometodějské, která byla otevřena v roce 1887. "Beneška", dříve "Gagarinka", jak se naší škole lidově říká a říkalo, je sice po architektonické stránce neosobní stavbou, na které se její autor “vyřádil", ale my se léta snažíme ji alespoň uvnitř zlidštit. Tvoří ji pět pavilónů - tři s učebnami, jídelna a dvě tělocvičny. Dále k objektu patří školní hřiště, sad a pozemek. V roce 1989 prožila škola onu velkolepou proměnu z totalitního systému v systém demokratický.

Vedení školy se snaží obsah i prostor školy neustále zlepšovat a hledat nové cesty pro vytvoření příjemného prostředí pro své žáky. Průměrný počet tříd se pohybuje okolo 27 a celkový počet žáků jen výjimečně klesá pod 650. Patří tedy k největším školám v okrese. I přes problémy, které tento stav přináší, si myslím, že patříme ke školám, které se za své výsledky rozhodně nemusí stydět. Po roce 1989 byl ve škole vybudován z bývalé sborovny víceúčelový zrcadlový sál pro hudební, taneční a dramatickou výchovu, v jedné z dílen ateliér výtvarné výchovy a nově byla zřízena keramická dílna s hrnčířským kruhem. V suterénu pavilonu A byly vybudovány z šaten další dvě třídy. Byla vybudována učebna pro dyslektiky, žákovská a učitelská knihovna, která má asi 4 500 svazků a kde si mohou denně žáci i učitelé půjčovat knihy a časopisy. V roce 1997 byla otevřena učebna výpočetní techniky, ke které v rámci projektu "internet do škol" přibyla ještě jedna, vybavena špičkovými počítači. Škola je připojena na internet a všichni žáci 2. stupně musí projít výukou informatiky.

Na školním pozemku byl vybudován skleník a založeno arboretum, pro výuku šití děvčat byla zřízena šicí dílna, byly zlepšeny učebny přírodopisu, chemie, přebudován kabinet chemie. Do všech oken byly zabudovány žaluzie a odstraněny prašné a pro alergiky nevhodné závěsy. V jedné z tělocvičen byla ve spolupráci s horolezeckým oddílem v roce 1996 zbudována cvičná horolezecká stěna. Vnitřní výzdoba školy byla rozčleněna tak, aby na chodbách pavilonu A bylo prezentováno množství dětských výtvarných prací a v pavilonu C a D výukové obrazy, reprodukce a žákovské práce. Škola si vybudovala fundus běžeckých lyží, které si mohou žáci půjčovat na lyžařské kurzy. Škola vyučuje podle programu Základní škola. Na škole jsou od roku 1985 třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a od roku 1992 s rozšířenou výukou cizích jazyků.