Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Nový školní rok 2022/2023
31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
Rodičovské schůzky
13 14 15
Lyžařský výcvik
16 17 18
19
SPORTUJ JAKO ZÁTOPKOVI
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

ZS Benešova > Pro rodiče > Budoucí prvňáci

 

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy proběhne v úterý 7. 6. 2022 v 18.00 hodin ve školní jídelně!!!

 

Základní informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ Třebíč, Benešova 585

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Termín zápisu: 8. dubna 2022 (14–18 hodin), 9. dubna 2022 (8–11 hodin)

Místo konání: ZŠ Třebíč, Benešova 585

Pokud bude epidemiologická situace umožňovat a proběhne zápis fyzicky ve škole, vezměte si s sebou k zápisu tyto dokumenty: vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o svěření dítěte do péče. V případě žádosti o odklad doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře /dětský lékař/nebo klinického psychologa.

V případě, že bude zápis probíhat pouze on-line, vytištěnou a podepsanou žádost o zápis přinesete spolu s kopií rodného listu
a vhodíte do schránky u hlavního vchodu do budovy školy. 

Zákonný zástupce má právo na volbu základní školy dle svého uvážení na základě kritérií. 
V případě naplnění kapacity se bude postupovat dle následujících kritérií:

 1. přednostně budou přijímáni žáci: - s místem trvalého pobytu v obvodu školy, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce).
 2. žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- sourozenci stávajících žáků
- losování

Postup přihlášení:   Elektronické přihlášení k zápisu: portál elektronického přihlášení (registrace od 1. 3. 2022 - 4. 4. 2022). Po 4. 4. 2022 již nebude možnost se registrovat elektronicky a vytisknout přihlášku. Po otevření portálu vyplňte přihlášku k zápisu do 1. třídy. Po správném odeslání vám přijde e-mail s registračním číslem vašeho dítěte a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. Tuto nejdříve vyplňte, následně vytisknete, podepíšete a přinesete společně s ostatními dokumenty k zápisu. V případě jakýchkoliv nejasností napište na email sekretariat@zsbenesova.cz.

 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno-zveřejněním seznamu přijatých dětí na informační tabuli před školou - a na webových stránkách školy www.zsbenesova.cz. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 19. 4. 2022. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo viz. e-mail.

Jestliže budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat školu.

 

 

Vážení rodiče, milí předškoláků,

i v letošním roce bude na naší škole probíhat tvořivá školička pro budoucí prvňáčky. Pokud budete mít o tuto aktivitu zájem, prosíme o zaslání vaší kontaktní emailové adresy na náš školní email sekretariat@zsbenesova.cz. Následně od nás dostanete veškeré pokyny. 

V letošním roce je pro budoucí prvňáčky připraveno devět setkání ve škole. Pravidelný začátek vždy v 16.00 hodin.

Děti během nich mohou zažít atmosféru školy, vyzkouší si sedět v lavicích, proběhnou se v tělocvičnách. Formou her, úkolů, písniček i cvičení se budou pomaličku připravovat na školní povinnosti. Všechny lekce jsou koncipovány tak, aby se rodičům dostalo zpětné vazby o tom, které oblasti by bylo vhodné s dětmi procvičovat, aby nástup do školy byl co nejjednodušší. Rodiče se mohou 8. 3. 2022 zúčastnit schůzky s vedením školy. Veškerý materiál a pomůcky jsou zajištěny školou. Přihlášené děti si přinesou přezůvky.

 Termíny školiček:

 1. setkání: 9. 11. 2021
 2. setkání: 23. 11. 2021
 3. setkání: 7. 12. 2021
 4. setkání: 11. 1. 2022
 5. setkání: 25. 1. 2022
 6. setkání: 8. 2. 2022
 7. setkání: 22. 2. 2022
 8. setkání: 8. 3. 2022 + setkání rodičů s vedením školy
 9. setkání: 22. 3. 2022