IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Halloween
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Vyjádření ke stávce
24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > VÝMĚNNÝ POBYT 6.C S ŽÁKY ZE LVOVA

VÝMĚNNÝ POBYT 6.C S ŽÁKY ZE LVOVADatum konání:
11.5.2018
Datum ukončení:
17.5.2018

VÝMĚNNÝ POBYT 6.C S ŽÁKY ZE LVOVA

 

Dne 11. - 17. května 2018 proběhla úspěšně první polovina výměnného pobytu s ukrajinskou školou. Přijelo k nám 20 žáků a 2 učitelé z města Lvov, které leží asi 80 km za polskými hranicemi. Město má 900 000 obyvatel a patří k historickým městům, která jsou hojně navštěvována turisty.

Ukrajinské děti měly možnost seznámit se s historií Třebíče a Jihlavy, navštívily ZOO Jihlava i aquapark Vodní ráj v Jihlavě. Nadšené byly v Punkevní jeskyni a při projížďce na parníku Horácko na Dalešické přehradě.

Nejvíce se jim však do paměti vrylo skvělé přijetí našich českých účastníků. Veliké díky patří rodičům žáků 6.C, kteří se výměnného pobytu účastnili.

Ukrajinské děti byly velice spokojené, moc se jim u nás líbilo a již nyní se i s našimi žáky těší na setkání 11.- 17. září 2018 ve Lvově.

                                                                                             

Soňa Chlachulová

 

Zde jsou dopisy dvou ukrajinským maminek:

„May I, please, express my deep gratitude and admiration of a work done by organizers and host-families of exchange program between schools of Lviv and Trshebich!
The whole idea is wonderful, - I do know the results on my own experience being an exchange student in 1990. The possibility to experience a life in a foreign country, being a part of a family of natives is priceless! A person get a feeling of oneness, - no one will ever sell him lies about those people, cause nothing values more then our own experience. The culture; the history; the national traditions and way of life - you can hear about them so many times, but seeing those one selves makes them a part of your heart and long time memory.
The world would become a peaceful place if we could have a possibility to spend a while with each other's like our kids did in this very program.
And a separate thanks should go to people's willingness to share not only their house, but their heart warmth with our kids. My son was so welcomed and greeted, - he told me it's hard to leave even after just one week - "Mom, they are so dear, it's too hard to say "good bye", - I'll miss them forever".
I am now only looking forward to see Mikhal here to welcome him; to share our heart space and show our city and people's traditions. Hopefully this connection will stay long and make this feeling of oneness between different peoples a leading one in lives of my kids. As this will make the whole world a better place to live in!“

 

(překlad: Celá myšlenka je úžasná – sama mám vlastní zkušenosti, když jsem byla jako student v roce 1990 v zahraničí. Možnost zažít život v cizí zemi, který je součástí rodiny domorodců, je neocenitelná! Člověk má pocit jednotnosti – vaše vlastní zkušenost znamená nejvíce!Kultura, historie, národní tradice a způsob života - slyšíte o nich tolikrát, ale když vidíte ty, kteří je tvoří, jsou součástí vašeho srdce a dlouho vzpomínáte.

Svět by se stal klidným místem, kdybychom mohli mít možnost strávit nějakou dobu s ostatními, jako to dělají naše děti právě v tomto programu.

Zvláštní poděkování by mělo být věnováno ochotě lidí sdílet nejen jejich dům, ale i jejich srdce s našimi dětmi. Můj syn byl v české rodině tak vítaný. Řekl mi, že je těžké odejít už i po týdnu. "Mami, jsou tak milí, je  příliš těžké říct sbohem  - postrádám je navždy."

Teď se těším jen na Michala, abych ho uvítala; ukázala naše město a lidové tradice. Doufejme, že toto spojení zůstane dlouho a tento pocit jednoty mezi různými národy bude přední v životě mých dětí. Budeme doufat, že se celému světu vytvoří lepší místo k životu!)

 ---------------------------

 Спасибо, дорогие друзья, за прекрасные каникулы, которые вы подарили нашим детям! Мой сын был счастлив побывать у вас в гостях. Эта поездка навсегда останется в его сердце. Чехия- красивая страна, в которой живут добрые, веселые, гостеприимные люди. Персональное спасибо организаторам и директору школы за приглашение, встречу, интересную, насыщенную программу и увлекательные экскурсии. И наше огромное сердечное спасибо семье, которая принимала Антона. Это прекрасные и чуткие люди, которые отнеслись к нашему сыну, как к родному ребенку. Мы с не
терпением ждём встречи с Джозефом во Львове и всегда будем рады встрече с его семьёй.Тшребич, спасибо! С любовью, до встречи во Львове

(překlad: Děkujeme, drazí přátelé, za nádherné prázdniny, které jste dali našim dětem! Můj syn byl rád, že vás navštívil. Tato cesta zůstane navždy v jeho srdci. Česká republika je krásná země, kde žijí dobří, veselí a pohostinní lidé. Zvláštní poděkování organizátorům a řediteli školy za pozvání, setkání, zajímavý a bohatý program a vzrušující výlety. A naše obrovské srdečné díky rodině, která hostila Antona. Jsou to krásní a citliví lidé, kteří se k našemu synovi chovali jako k vlastnímu dítěti.

Nyní s netrpělivostí čekáme na setkání s Josefem ve Lvově a vždycky se rádi setkáme s celou jeho rodinou. Děkuji, uvidíme se ve Lvově!)

IMG_0015 (3).JPG IMG_0018 (1).JPG

 IMG_0025 (1).JPG IMG_0069 (1).JPG IMG_0067.JPG IMG_0097 (1).JPG IMG_0098.JPG