IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Mikulášský víceboj
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Nové informace k zápisu do 1. tříd - 15. 3. 2021

Nové informace k zápisu do 1. tříd - 15. 3. 2021Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Ve školním roce 2021/2022 je kapacita 100 žáků.

Epidemiologická situace nepovoluje osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Nechoďte tedy v termínu původního zápisu /9. a 10. 4. 2021/ do školy. Z tohoto důvodu je třeba, abyste vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí  přinesli společně s kopií rodného listu do školy a vhodili v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu do budovy školy, další možností doručení je poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad je nutné dodat do školy doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře /dětský lékař/nebo klinického psychologa. Pokud nemáte možnost vytisknout žádost, kontaktujte školu na tel. 568 824 345 nebo e-mailem sekretariat@zsbenesova.cz.

Zákonný zástupce má právo na volbu základní školy dle svého uvážení na základě kritérií. 
V případě naplnění kapacity se bude postupovat dle následujících kritérií:

  1. přednostně budou přijímáni žáci: - s místem trvalého pobytu v obvodu školy, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce).
  2. žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- sourozenci stávajících žáků
- losování

Postup přihlášení   Elektronické přihlášení k zápisu: portál elektronického přihlášení (registrace od 1. 3. 2021 - 16. 4. 2021). Po 16. 4. 2021 již nebude možnost se registrovat a vytisknout přihlášku. Doručení všech dokumentů se prodlužuje do pátku do 30. 4. 2021. 

Po otevření portálu vyplňte přihlášku k zápisu do 1. třídy. Po správném odeslání vám přijde e-mail s registračním číslem vašeho dítěte a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno - zveřejněním seznamu přijatých dětí na informační tabuli před školou - a na webových stránkách školy www.zsbenesova.cz . Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 5. 5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo viz. e-mail.

Jestliže budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat školu.